Johansen Bertoglio, Oscar      
  Introducción a la teoría general de sistemas México Limusa/Noriega 1996
Johnson, Joan      
  The healing art of sports massage Emmaus, Penn rodale Press 1995
Jonath, Ulrich      
  Entrenamiento en circuito Buenos Aires Paidos 1971